Privacyverklaring

Contactgegevens: Esther Zondag / Praktijk voor Psychosociale Therapie Esther Zondag www.estherzondag.nl

Lingedijk 131, 4163 LJ Oosterwijk

06-12433223 / info@estherzondag.nl

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Indien de wet wijzigt zal de bewaartermijn aangepast worden naar de gewijzigde termijn dat cliëntendossier bewaard dient te worden.

Praktijk voor Psychosociale Therapie Esther Zondag bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Praktijk voor Psychosociale Therapie Esther Zondag bewaart jouw NAW gegevens, op papier en digitaal minimaal 7 jaar conform de eisen van de belastingdienst.

De gegevens op papier en digitaal worden achter slot en grendel bewaart en zijn beveiligd met een wachtwoord. Indien jij jouw persoonsgevens en dossier na afloop van de sessies vernietigd wil hebben stuur dan een mail info@estherzondag.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Ik, als uw behandelend therapeut verwerkt persoonsgegevens doordat je deze zelf aan ons verstrekt en ten behoeven van het eigen proces.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer
  • Geboortedatum
  • Alle gegevens die de cliënt verstrekt over zijn/haar persoonlijke situatie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar info@estherzondag.nl. Je verzoek zal dan binnen 3 maanden afgehandeld worden.

Cookiesbeleid

Cookies Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer of smartphone. Praktijk voor Psychosociale Therapie Esther Zondag gebruikt cookies uitsluitend en alleen om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. De gegevens helpen mij om mijn site en mijn dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Bij jouw eerste bezoek aan de website wordt je geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Praktijk voor Psychosociale Therapie Esther Zondag houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen over jouw gegevensbescherming of privacy? Neem dan contact met me op via 0612433223 of info@estherzondag.nl