Mijn psychosociale begeleiding richt zich met name op mensen die een diep, emotioneel proces doormaken in de vele situaties van rouw en verlies die ons leven kent.

Wanneer je vast loopt in je leven en je niet (meer) weet hoe je verder moet. Wanneer je jezelf niet meer (her)kent. Wanneer je vast zit in je hoofd en blijft malen en piekeren. Wanneer je overvallen wordt door emoties, moe en met weinig energie. Wanneer je inzicht wilt in waar je staat in je afscheidsproces. Wanneer je wilt onderzoeken wat jouw leven nut geeft, de zin en het doel van jouw leven of wanneer je wilt stilstaan bij wat er is zodat je daarna bewust op jouw moment een stap vooruit kunt zetten.

Door gerichte vragen te stellen en in te zoomen op wat er in jou leeft, help ik je op weg.

“Op jouw eigen wijze jouw pad lopen”

Maak een afspraak