Ik ben verbonden en werk samen met een aantal bedrijven die net als ik, persoonlijk, met zorg en met aandacht werken. Ik kan hen van harte aanbevelen.

  • Uitvaartzorg Anja van Heeswijk: www.anjavanheeswijkuitvaartzorg.nl
   Niet alleen voor na een overlijden maar ook om in te schakelen vooraf om uw wensen kenbaar te maken en/of om van gedachten te wisselen en de mogelijkheden te bespreken.
  • Atelier Mozai: www.mozai.nl
   Gedenken in kleur. Gedenkmonumenten. Tijdens leven, ziekte en de dood voorbij.
  • De UITVAARTvrouwen
   Zes onafhankelijke uitvaartbegeleiders hebben de handen ineen geslagen en kunnen u helpen met het begeleiden na het overlijden van een dierbare.
   Ik begeleid de wandelingen die zij gezamenlijk organiseren voor nabestaanden.
  • BoFit Burnoutbegeleiding en Stressmanagement: www.bofit.nl
   Als Psychosociaal Therapeut werk ik tevens als trainer en coach in opdracht voor BoFit in het begeleiden van mensen met burn-out en stressgerelateerde klachten.
   Vaak vinden burn-out en stressgerelateerde klachten hun oorzaak in rouw en verlies, zoals bijvoorbeeld het verliezen van een dierbare of een baan.
  • Rouwcafe Tiel: www.rouwcafe-tiel.nl
   Een plek om samen (lotgenoten) met elkaar te praten, over gemis, rouw en verlies.
   Als vrijwilliger/begeleider ben ik verbonden aan het Rouwcafé Tiel.
  • Finesse Uitvaartbegeleiding: https://finesse-uitvaart.nl
   Jeanine Tucker – van Oosterhout die u de zorg van A tot Z uit handen kan nemen of ondersteuning op maat kan bieden waarbij u veel zelf doet.
  • LSV (Landelijk Steunpunt Verlies): www.steunbijverlies.nl
   Als Rouw- en verliesbegeleider opgenomen in het verwijsbestand van LSV (Landelijk Steunpunt Verlies).
  • : www.condole.nl
   Een app voor verbinding bij verlies, waarin herinneringen, troost en aandacht na overlijden samenkomen.
   Als Rouw- en verliestherapeut werk ik samen met Condole.
  • Opleider Land van Rouw: www.landvanrouw.nl/begeleiding/verwijsbestand-land-van-rouw/
   Als Rouw- en verliestherapeut ben ik opgenomen in het verwijsbestand van Land van Rouw.